Dieva svētība un vadība, lai ir ar Tevi! Droši sazinies ar mums! Kontakti:


Guntars Dimants Mācītājs
Guntars Dimants
Tālr. LV +371 29 461947 ; Tālr.IRL +353 86 8483898
E-pasts: guntars.dimants@lelb.lv
http://www.lelb.lv
Artis Eglitis Mācītājs
Artis Eglītis
Tālr.LV +371 26 407248 ; Tālr.IRL +353 86 8483898
E-pasts: artis.eglitis@lelb.lv
http://www.lelb.lv

Draudzes priekšniece
Inguna Mieze
Tālr. +353 862216877,
E-pasts: inguna.mieze@gmail.com
Skype lietotājvārds: ingunaim

Skype:
My status


Draudzes sabiedrisko attiecību vadītājs
Alda Šneidere
Tālr. +353862257160
E-pasts: draudze@draudze.ie
Aizlūgumus lūdzam sūtīt
Marta Zustere
Tālr. +353857316621
E-pasts: draudzes.aizlugumi@gmail.com

Īsi pirms Vasarsvētkiem 22.maijā klajā nāks jaunais Elijas mūzikas albums ,,starp abiem krastiem’’.

Asafa dziesma, kā arī Dāvida psalmos un pravieša Jesajas grāmatā balstītie skaņdarbi ir kā brīnišķīga dāvana ticīgajiem Vasarsvētku laikā, kad mums tiek īpaši atgādināti Apustuļu darbos vēstītie notikumi. Tie spilgti liecina par Baznīcu nevis kā cilvēku iegribu vai vēlmju vadītu un veidotu organizāciju, bet gan Svētā Gara iedvesmotu cilvēku kopumu, kuri sanākdami kopā slavē, pateicas, […]

Esi, Kungs, gaisma

Īru tautas dziesma, kura tiek izpildīta “Ģimenes svētki 2009.”  noslēguma pasākumā Doma baznīcā. Lība Ēce, Jānis Kurševs, Kristaps Tālbergs. Apvienotais koris un draudžu simfoniskais orķestris. Diriģents — Māris Dravnieks.